گزارش تصویری:‏

تصاویر/ برداشت برنج به روش سنتی در گلستان

امسال در ۸۵ هزار هکتار از مزارع استان گلستان برنج کشت شد، استان گلستان سومین تولیدکننده برنج ‏کشور است.‏

به گزارش‎‏ «پایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان» امسال در ۸۵ هزار هکتار از مزارع استان گلستان برنج ‏کشت شد، استان گلستان سومین تولیدکننده برنج کشور است. در برداشت شالی (برنج) به روش سنتی زنان ‏و مردان دروگر در مرحله اول با داس شالی را درو می ‌کنند و در مرحله‌ ی بعد پس از جمع آوری شالی ها ‏خرمن کوبی می‌ شود، برای تبدیل شلتوک به برنج سفید لازم است شلتوک را با استفاده از خشک کن ‌های ‏صنعتی و در بعضی از مناطق نیز در آفتاب خشک کنند.‏