تصاویر/ برداشت و پخت رب انار

با فرا رسیدن فصل پاییز موسم برداشت انار از ۱۲۰۰ هکتار باغات استان گلستان آغاز می شود.‏

به گزارش‎‏ «پایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان» با فرا رسیدن فصل پاییز موسم برداشت انار از ۱۲۰۰ هکتار ‏باغات استان گلستان آغاز می شود. معاون مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی استان گلستان اعلام کرد که انتظار ‏می رود امسال بین ۱۰ الی ۱۱ هزارتن برداشت انار از باغات استان را داشته باشیم.‏