جزئیات تجمع طلاب در اعتراض به سکوت وزارت امور خارجه در توهین به پیامبر + عکس

تجمع مطالبه گرانه در واکنش به سکوت وزارت امورخارجه نسبت به توهین بی‌شرمانه نشریه فرانسوی به پیامبر اعظم (ص) و حمایت رییس‌جمهور فرانسه از این اقدام در میدان روح الله قم برگزار شد. (عکس) جزئیات تجمع طلاب در اعتراض به سکوت وزارت امور خارجه در توهین به پیامبرص

به گزارشپایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان تجمع مطالبه گرانه در واکنش به سکوت وزارت امورخارجه نسبت به توهین بی‌شرمانه نشریه فرانسوی به پیامبر اعظم (ص) و حمایت رییس‌جمهور فرانسه از این اقدام در میدان روح الله قم برگزار شد.

تجمع طلاب و دانشجویان در اعتراض به سکوت وزارت امور خارجه در توهین به پیامبر

تجمع طلاب و دانشجویان در اعتراض به سکوت وزارت امور خارجه در توهین به پیامبر

تجمع طلاب و دانشجویان در اعتراض به سکوت وزارت امور خارجه در توهین به پیامبر

تجمع طلاب و دانشجویان در اعتراض به سکوت وزارت امور خارجه در توهین به پیامبر

تجمع طلاب و دانشجویان در اعتراض به سکوت وزارت امور خارجه در توهین به پیامبر

تجمع طلاب و دانشجویان در اعتراض به سکوت وزارت امور خارجه در توهین به پیامبر

تجمع طلاب و دانشجویان در اعتراض به سکوت وزارت امور خارجه در توهین به پیامبر

حضور فرزندان در کنار والدین خود در تجمع اعتراض آمیز به توهین پیامبر اکرم (ص) در مقابل بیت امام خمینی(ره) در قم

تجمع طلاب و دانشجویان در اعتراض به سکوت وزارت امور خارجه در توهین به پیامبر

حضور فرزندان در کنار والدین خود در تجمع اعتراض آمیز به توهین پیامبر اکرم (ص) در مقابل بیت امام خمینی(ره) در قم

حضور فرزندان در کنار والدین خود در تجمع اعتراض آمیز به توهین پیامبر اکرم (ص) در مقابل بیت امام خمینی(ره) در قم

تجمع طلاب و دانشجویان در اعتراض به سکوت وزارت امور خارجه در توهین به پیامبر

پرچم رژیم اشغالگر قدس و آمریکا زیر کفش  سخنران این مراسم

سخنرانی  حجت الاسلام احمد پناهیان در تجمع طلاب و دانشجویان در اعتراض به سکوت وزارت امور خارجه در توهین به پیامبر در شهر مقدس قم

حضور فرزندان در کنار والدین خود در تجمع اعتراض آمیز به توهین پیامبر اکرم (ص) در مقابل بیت امام خمینی(ره) در قم

سخنرانی  حجت الاسلام احمد پناهیان در تجمع طلاب و دانشجویان در اعتراض به سکوت وزارت امور خارجه در توهین به پیامبر در  کنار بیت امام خمینی(ره) در شهر مقدس قم

تجمع طلاب و دانشجویان در اعتراض به سکوت وزارت امور خارجه در توهین به پیامبر

حضور فرزندان در کنار والدین خود در تجمع اعتراض آمیز به توهین پیامبر اکرم (ص) در مقابل بیت امام خمینی(ره) در قم

تجمع طلاب و دانشجویان در اعتراض به سکوت وزارت امور خارجه در توهین به پیامبر

تجمع طلاب و دانشجویان در اعتراض به سکوت وزارت امور خارجه در توهین به پیامبر

تجمع طلاب و دانشجویان در اعتراض به سکوت وزارت امور خارجه در توهین به پیامبر

تجمع طلاب و دانشجویان در اعتراض به سکوت وزارت امور خارجه در توهین به پیامبر