ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی برای خانواده های دارای دو معلول در گلستان

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی برای خانواده های دارای ۲ معلول در ‏استان گلستان، خبر داد.‏

به گزارش «پایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان» مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: در طرح تأمین مسکن ‏خانوارهای دارای دو عضو معلول تاکنون ۳۰۰ خانوار بالای دو عضو معلول در روستاهای گلستان شناسایی شده ‏که ۲۰۰ واحد تاکنون ساخته شده است.‏

سیدمحمد حسینی همچنین گفت: در راستای طرح جامع تامین مسکن اقشار کم درآمد، طرح تامین مسکن ‏ایتام در کشور اجرا شده که سهم گلستان ۷۱ واحد است.‏

وی افزود: این واحدها در استان کلنگ‌ زنی شده که ۲۱ واحد سهم بهزیستی و ۵۰ واحد سهم کمیته امداد ‏است.‏

حسینی ادامه داد: در طرح تأمین مسکن خانوارهای دارای دو عضو معلول هم تاکنون ۳۰۰ خانوار بالای دو ‏عضو معلول در روستاهای گلستان شناسایی شده که ۲۰۰ واحد تاکنون ساخته شده است و ۵۵ واحد هم در ‏دست ساخت داریم و استان پیشرو در این زمینه هستیم.‏