عکس/ برداشت پنبه – گلستان

مزارع استان گلستان این روز‌ها یکپارچه سفید پوش شده است.‏

به گزارش‎ «پایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان» مزارع استان گلستان این روز‌ها یکپارچه سفید پوش شده ‏است. اینجا به سرزمین طلای سفید معروف بوده و کشاورزان گلستانی خصوصاً در غرب استان این روز‌ها در ‏حال‎ ‎برداشت‎ ‎این محصول هستند. کشاورزان گلستانی از اواخر شهریور تا انتهای آبان به برداشت پنبه ‏مشغولند. گفتنی است گلستان رتبه سوم تولید وش پنبه در کشور را دارا است.‏