توصیه های کرونایی...

کرونا نگیرید!؛ این یک دستور هست!‏

تا زمانی که مردم عادی به عنوان شهروند درجۀ دو در نظر مسندنشینان طبقه بندی شده باشند و همۀ امکانات و رفاه و خوشی های زندگی فقط در اختیار بزرگان و صاحبان مقام و میز و ژنهای خوب و برتر باشد پس مردم عادی هم خسته از تبعیض ها و گرانی های کمرشکن با انکار وجود کرونا، تمایل خود به انتخاب مرگ را به رخ خواهند کشید!

به گزارش «پایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان» – زهرا عبداله میرزائی: در شرایط جامعۀ امروز که خبرهای مربوط به کرونا در رأس خبرهای هر روزه منتشر می شود و آمار قربانیان نیز متأسفانه گاهاً رو به افزایش دارد، پیام های تکراری و البته مهم که «مراقب باشید تا کرونا نگیرید» هم پیوست همیشگی خبر تلخِ از دست دادنِ هموطنان هست…

نکتۀ بسیار مهم و شاید تلخ ماجرا همین دستوری بودن این پیامِ سلامتی هست! چراکه درست است نتیجه رعایت این پیام، مسلماً به نفع خود هموطنان هست ولی نکات ریشه ای و بسیار مهم در این پیام هرگز مورد توجه قرار نگرفته است و نخواهد گرفت!

تا وقتی که ندانیم و نخواهیم بدانیم که ریشۀ همۀ مشکلات در اقتصاد نهفته است در حل مسائل فرهنگی و بهداشتی هم هرگز موفق نخواهیم بود پس تکرار پیام «مراقب باشید تا کرونا نگیرید» نه تنها هیچ تأثیری در پیشگیری این مسأله دردناک نخواهد داشت بلکه کم کم به سمت انکارِ وجود کرونا هم سوق داده خواهد شد!!

تا زمانی که مردم عادی به عنوان شهروند درجۀ دو در نظر مسندنشینان طبقه بندی شده باشند و همۀ امکانات و رفاه و خوشی های زندگی فقط در اختیار بزرگان و صاحبان مقام و میز و ژنهای خوب و برتر باشد پس مردم عادی هم خسته از تبعیض ها و گرانی های کمرشکن با انکار وجود کرونا، تمایل خود به انتخاب مرگ را به رخ خواهند کشید!

بزرگانی که ده ها میلیون تومان ماهیانه از پُست های مختلف به سوی جیبشان روانه می شود کِی و کجا می توانند درد بی پولی هموطن را بفهمند؟! کِی می توانند درک کنند پدری که در تأمین نان خانواده اش کمرش شکسته است چطور می تواند به فکر کرونا و راه های پیشگیری از آن باشد؟! آیا یک روز شما بزرگان گرسنگی کشیده اید تا بفهمید شکم خالی کرونا نمی فهمد!! آیا شما بزرگان شده چندین ماه گوشت نخورید؟! محال است… پس لطفاً بگذارید این مردم که شهروند درجه دو در چشم شما هستند به درد خودشان بمیرند و اینقدر دستور بهداشتی ندهید!! اصلاً می دانید بعد کرونا چقدر بر هزینه های زندگی افزوده شده است؟! آیا خبر دارید هزینه مصرف آب و دستکش و ماسک و محلول های شوینده و غیره چقدر فشار به جیب این مردم بیچاره وارد کرده است؟

شما را به خدا اگر دلسوز این مردم هستید حداقل در کنار دستور گاهاً یک قدم مثبت هم بردارید و ثابت کنید که جان مردم برایتان مهم است و الکی شعار نمی دهید! در همه مناطق شهرها و روستاها، مساجد یا مدارسی را مشخص کنید و برای هر کارت ملی ماهانه ماسک یکبار مصرف و دستکش و شوینده های ضروری را رایگان در اختیار همۀ مردم قرار دهید و اجازه دهید مردم به دلسوزی شما برای یکبار هم شده اعتماد کنند و شما را از خودشان بدانند! این همه از بیت المال غارت می شود و میلیاردها پول گم می شود و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است! یکبار هم اجازه بدهید این پولها برای سلامتی مردم خرج شود به والله که ثواب دارد… به والله که تأثیر مثبت هم خواهد داشت… به والله که رستگار هم می شوید اگر برای مردم قدم بردارید…

و حرف آخر اینکه: تا وقتی در جایگاه و شرایط اسفناک و فلاکت بار مردم عادی یک روز هم نباشید با دستور بهداشتی «مراقب باشید تا کرونا نگیرید» مردم را بیشتر از خودتان دور می کنید چون من به چشم خود دیدم که مردم از فقر و نداری و بدبختی دیگر کرونا را هم باور ندارند…

و درد آخر اینکه: یک شکم پُر شده از گوشت بره آن هم هر روز، هرگز نمی تواند یک شکم خالی از گوشت آن هم برای چند ماه را درک کند…