تولد دومین دو قلو در مرکز درمان ناباروری نهال گلستان

تولد دومین دو قلو در مرکز درمان ناباروری نهال گلستان

دومین دو قلو در مرکز درمان ناباروری نهال استان گلستان چشم به جهان گشودند.‏ به گزارش «پایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان» مرکز درمانی ناباروری نهال دانشگاه علوم پزشکی گلستان از ‏مرداد ماه ۱۳۹۸ افتتاح شد و طی مدت یکسال،...

ادامه مطلب ...