دلیل تقلا برای نرفتن سید مجید موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز با ۳۵ سال سابقه کار چیست؟

دلیل تقلا برای نرفتن سید مجید موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز با ۳۵ سال سابقه کار چیست؟

حکم بازنشستگی سید مجید موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز با ۳۵ سال سابقه کار دولتی ابلاغ ‏شده است اما نامبرده همچنان تلاش دارد تا مانع اجرای بازنشستگی شود.‏ به گزارش «پایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان» ‎به نقل از...

ادامه مطلب ...