سردار دلها…‏ دلنوشته ای برای سردار دلها:

سردار دلها…‏

سلام بر باباسردارم به گزارش «پایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان» – زهرا عبداله میرزائی: باباجون با گریه می نویسم این شراره های دردِ قلبِ بی قرارم را... باباسردار من قول می دهم محکم باشم و ‏صبوری خواهم کرد برای آمدنِ...

ادامه مطلب ...