از «رانت‌خواری» نهاده‌های دامی تا «دیگرخواری» جوجه‌های گرسنه/ واردکنندگان نهاده‌های دامی چه کسانی هستند!؟

از «رانت‌خواری» نهاده‌های دامی تا «دیگرخواری» جوجه‌های گرسنه/ واردکنندگان نهاده‌های دامی چه کسانی هستند!؟

واردات نهاده‌های دامی همواره در صنعت دام و طیور مورد مناقشه بوده است. صنعتی که تکیه ویژه به وارداتی دارد که امکانات اقلیمی ایران اجازه تولید ارزان قیمت و کافی آن را نمی‌دهد. به گزارش "پایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان"...

ادامه مطلب ...