حقوق بازنشستگان کشوری بالای ۴ میلیون شد

حقوق بازنشستگان کشوری بالای ۴ میلیون شد

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: حقوق بازنشستگان کشوری در پایان مهرماه به بالای ۴ میلیون تومان ‏افزایش خواهد یافت. به گزارش «پایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان» محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درخصوص...

ادامه مطلب ...