دیدار و تجلیل اعضای بسیج رسانه با جانباز محمد خادملو‎ ‎

دیدار و تجلیل اعضای بسیج رسانه با جانباز محمد خادملو‎ ‎

اعضای بسیج رسانه با جانباز محمد خادملو، عدالت خواه گلستانی و مدیر سایت عدالتخواهان گلستان دیدار ‏کردند.‏ به گزارش «پایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان» اعضای بسیج رسانه با جانباز محمد خادملو، عدالت خواه گلستانی و مدیر...

ادامه مطلب ...