کدام یک از مردان دولت روحانی خیز انتخاباتی برداشته‌اند؟ اعتماد به نفس در اوج!

کدام یک از مردان دولت روحانی خیز انتخاباتی برداشته‌اند؟

سوال اساسی از دولتمردانی که چه قرار است برای کاندیداتوری ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ ثبت نام کنند این است که اقداماتی در حوزه مدیریتی خود انجام دادند که خود را شایسته مقامی بالاتر می دانند. در آستانه پایان دوران ریاست...

ادامه مطلب ...